Інформація про діяльність Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства за І півріччя 2020 року.

Білгород-Дністровське  МУВГ обслуговує 14584 га зрошувальних земель Білгород-Дністровського району, які розташовані на 5-ти зрошувальних системах: Білгород-Дністровська ЗС -11937 га, Семенівська ЗС – 1477 га, Удобненська ЗС – 228 га, Карналїївська ЗС – 636 га, Крутоярівська ЗС – 306 га та Дунай-Дністровська ЗС

18057 га, всього 32641га. Всього протяжність постійної зрошувальної міжгосподарської мережі складає 157,1км.Зрошувальні системи Білгород-Дністровського району обслуговуються 17-ма насосними станціями, є в наявності 57 гідротехнічних споруд , 84 насосно-силових агрегатів, 41 точка водовиділу, 6 гідропостів. Також за управлінням закріплено 43,3 км доріг, 14 трансформаторних підстанцій,   9 одиниць автотранспорту, 4 трактори. На Саратській дільниці знаходяться 17 насосних станцій, 96 гідроспоруд, 66 насосно-силових агрегатів , 22 одиниці транспортних засобів та інше.    Всього на балансі управління на 01.07 2020 р. числиться  238,9 млн. грн. основних виробничих фондів.  На 01.01 2020 року штатний розпис затверджено на  307 одиниць, фактично було зайнято 249 посад. У І кварталі було  скорочено 109 одиниць штатного розпису. З 01.04. 2020р. затверджено штатний розпис на 198 одиниць, фактична чисельність на 01.07.20р. -192 чоловіка. За звітний період 2020 року  фінансування загального фонду по КПКВ 2407050  склало 11594,5 тис. грн. або 100 % до плану, касові видатки проведені на 11323,2 тис. грн.    На рахунок спецфонду за І півріччя 2020 року надійщло 2200,9 тис. грн. за надання послуг, що на 395,7тис. грн.  більше відповідного періоду 2019 року , а послуги , пов’язані з подачею води збільшилися на 995,4 т.грн. Касові видатки спецфонду склали 2195,0 тис. грн.,  залишок коштів на 01.07 2020 р.- 59876,50 грн.    Для забезпечення збереження і утримання меліоративних фондів у робочому стані у Білгород-Дністровському МУВГ за І півріччя 2020 року на поточний ремонт міжгосподарської мережі було  використано 879,2 тис. грн., з них власними силами 575,4 тис. грн.. Виконано доглядових робіт на суму 2606,3тис. грн.   За кошти спеціального фонду власними силами проведено очистку від мулу накопичувального басейну на НСП-1 – 1,3 тис.м3 та відремонтовано облицювання басейну, також очищено канал від мулу – 1,2 т.м3 на пікетах 0-310, гілка 5МК -для роботи НСП-7,НСП-8. Для поповнення підвідного каналу водою піднімались шандори на рибозагороджувачі.  На всіх працюючих насосних станціях було відремонтовано насосно-силове обладнання, замінено трансформаторну олію, відремонтовані і установлені засувки і затвіри, усунені пориви. Проведено поточний ремонт будівель насосних станцій 5,10. НА УД-2 приведено до естетичного вигляду будівлю насосної станції, на НСП-1 тільки зовнішне, а внутрішний ремонт планується після закінчення поливного сезону . Перекладено 83 плити на каналах з закладанням  швів, відремонтовано напірний трубопровід з заміной труб. Відремонтовано 11 автомашин та  тракторів. Підготовлено до поливу 3 насосних станції, які не працювали в режимі поливу майже 23 роки: НСП-5,  НСП-8, НСП-9, що дало можливість збільшити площу поливу. Також відремонтовано 30 гідротехнічних споруди , 3 гідропоста , 29 км каналу, 5 км трубопроводу, 30 агрегатів НСО, 9 будівель нс, обкошено 47км каналів. Проведено консервацію 4-х насосних станцій. Обладнання Крутоярівської НС перевезено на Білгород-Дністровський склад, з НСП-9, НСП-12, НСП-7  – на Саратський склад. Витрати на консервацію склали 167,6 тис. грн.    На 01.07 2020р. було укладено 53 договори з водокористувачами на зрошення.   полито1979,5 га фізичної площі або 3690 гектарополивів, перекачано 2230 тис.м3 води. За рахунок скорочення терміну роботи силових трансформаторів у режимі холостого ходу в поливний і міжполивний періоди було зекономлено 220,0 тис. Квт/годин на суму 428,5 тис. грн.  Спеціалістами Білгород-Дністровського МУВГ проводяться консультації по оформленню користувачами водних об’єктів договорів оренди згідно чинного законодавства, контролюється надходження коштів за оренду водних об’єктів до бюджету, так за І півріччя 2020 року  надійшло 15580,26 грн. . Також були обстежені  водні об’єкти Білгород-Дністровського, Саратського та Тарутинського  районів, всього за 6 місяців 2020р. складено 40  актів обстеження.  Було видано 226 рекомендацій по  обґрунтуванню потреби у воді , оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів ; 5 довідок по оцінці земель водного фонду; прийнято 251звіт 2-тп водгосп та інше.  Оновлено 14 водоохоронних знаків. Досягнення та діяльність управління постійно оприлюднюються на веб-сайті управління  та сторінці ФБ, всього у І півріччі 2020р 167 разів.