БАСЕЙНОВУ РАДУ РІЧОК ПРИЧОРНОМОР’Я СТВОРЕНО

   26 жовтня 2018 року, відбулися збори представників заінтересованих сторін щодо формування складу Басейнової ради річок Причорномор’я.
Відкрив збори начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потоп В.І., який надав довідку про басейн річок Причорномор’я та звернув увагу на головні проблеми:
В басейні побудовано близько 1370 гідротехнічних споруд. Значна кількість з них безхазяйні та знаходяться у незадовільному стані. Необхідно вирішити питання їх ремонту та прийняття на баланс; усі річки в басейні маловодні, тому дуже гостро стоїть питання їх екологічного захисту та очищення».
Присутнім було продемонстровано відеоролик про річки Причорномор’я.
Басейнова рада річок Причорномор’я  утворюється Державним агентством водних ресурсів України у відповідності з Водним Кодексом України (ст.133 та 15) для врахування інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.
До складу басейнової ради надано __30___ кандидатур від Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, з яких сформовано склад басейнової ради  за галузевим принципом та принципом рівного територіального представництва, що відповідає квотам. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років.
Збори вирішили ухвалити персональний склад Басейнової ради річок Причорномор’я  та направити його на затвердження Держводагентством.
Розглянуто проект Положення про Басейнову раду.
Секретар зборів, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю,  Кічук І.Д. повідомив, що проект положення про Басейнову раду річок Причорномор’я розроблено згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 23 від 26.01.2017 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради».
Збори вирішили ухвалити Положення про Басейнову раду та надати його для  затвердження Держводагентством.
Головою Басейнової ради річок Причорномор’я обрано ректора Одеського державного екологічного університету Степаненко С.М., заступником голови – начальника басейнового управління Потопа В.І., секретарем Кічука І. Д. – заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та утворено секретаріат басейнової ради.
Чергове засідання басейнової ради річок Причорномор’я вирішено  провести у І півріччі 2019 року.
Віримо, що Басейнова рада річок Причорномор’я відііграє  значну роль у формуванні «нової водної політики».