ТИЖДЕНЬ ПРАВА

На виконання  листа Басейнового управління водних ресурсів   від 08.10.2018 року № 1760/22/06  Про проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права,та наказу Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства від  12.10.2018 р  № 87 « Про проведення Всеукраїнського  тижня права» 10 грудня 2018 року Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства  провели лекційне заняття для працівників  управління, де  було висвітлено історію створення Загальної Декларації ООН з прав людини, структуру, преамбулу, основні права людини за Декларацією. Також розкрито було зміст положень розділу ІІ Конституції України «Права, свободи та основні обов’язки людини і громадянина», зроблена порівняльна характеристика прав людини і громадянина за Конституцією України із положеннями Загальної декларації прав людини. Крім того, була дана характеристика прав людини в цілому з посиланнями на міжнародно-правові акти, розкрито основні положення Конвенції про права людини та її основоположні свободи, в цьому контексті доповідач зупинилася окремо на положеннях Конвенції про роботу Європейського суду з прав людини – юрисдикцію, регламент, склад і т.ін.