Дорожня карта

 

Обраний Україною шлях до євроінтеграції передбачає перехід на якісно новий рівень у всіх сферах управління природними ресурсами, у тому числі й водними, адаптації принципів законодавства в зазначеній сфері до стандартів законодавства Європейського Союзу.

Водна Рамкова Директива – це системний документ, що надає можливість вирішувати завдання з управління водними ресурсами для забезпечення “доброго” екологічного стану кожного водного об’єкта.

Одним з головних інструментів для забезпечення досягнення «доброго» стану вод є план управління річковим басейном. 

Порядок розроблення плану управління річковим басейном визначено постановою Кабінету Міністрів України від  18.05.2017 року № 336. Згідно цього Порядку Держводагентством України розроблена «Дорожня карта» включно до 2024 року.

     Відповідно до «Дорожньої карти» вже  запроваджені важливі та ефективні зміни у водній політиці України. Напрацьовано законодавчий базис для реалізації принципів Водної Рамкової Директиви ЄС, сформовано інструментарій для підготовки планів управління річковими басейнами, створено ефективний інструмент для конструктивного діалогу всіх стейкхолдерів –  басейнові ради. В цьому році  Держводагентством спільно з Мінекоенерго розробляються механізми, які дозволять посилити інституційну спроможність басейнових рад – відкриють можливості для їх впливу на процеси узгодження та розподілення фінансування із державного бюджету на екологічні заходи.

       На 2020 рік заплановано наступні пункти Дорожньої карти:

По басейну річок Причорномор’я:

– розробка програми діагностичного моніторингу;

– визначення референційних умов;

– економічний аналіз водокористування.

По басейну нижнього Дунаю:

– діагностичний моніторинг;

– визначення референційних умов;

– економічний аналіз водокористування.

Разом з цим, в БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю були визначені пріоритетні завдання на 2020 рік:

  • продовження впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами шляхом розробки елементів плану управління водними ресурсами та комунікацією зі стейкхолдерами на Басейнових радах річок Причорномор’я, Нижнього Дунаю, Дністра та Південного Бугу.
  • здійснення державного моніторингу поверхневих вод в басейні нижнього Дунаю, Дністра, річок Причорномор’я та наповненні актуальними даними відкриті платформи Держводагентства;
  • створення нової сучасної лабораторії на базі БУВРу для реалізації програми державного моніторингу вод на півдні України за Європейськими стандартами. А також на розробці мережі пунктів спостереження для діагностичного моніторингу вод в басейні річок Причорномор’я;
  • реалізація угод з урядами Румунії та Республіки Молдови в частині управління транскордонними водними ресурсами. Разом з цим залучатимемо до співпраці міжнародних партнерів;
  • забезпечення галузей економіки Одещини водними ресурсами, зокрема: питного водопостачання та зрошення сільськогосподарських угідь;
  • розробка оптимальних режимів роботи Придунайських водосховищ з урахуванням потреб та інтересів всіх водокористувачів, приймаючи до уваги складну кліматично-гідрологічну ситуацію в басейні нижнього Дунаю;

проведення екологічних акцій та заходів: Міжнародні дні річок Дністра та Дунаю, Міжнародний день чистих берегів, міжнародний Басейновий конкурс “Барви Дністра”, конкурс фоторобіт «Унікальні водойми Одещини».

Дорожня карта