Антикорупційний комплаєнс

20.05.2024 року комісією з оцінки корупційних ризиків Білгород – Дністровського МУВГ обговорено та визначено основні питання та напрямки  вирішення та мінімізації ризиків щодо виникнення конфлікту інтересів в управлінні  під  час  здійснення  своїх  посадових  обов’язків  працівниками, в рамках антикорупційного комплаєнсу та програм антикорупційного спрямування. Комісією ухвалено окрему політику щодо конфліктів інтересів Білгород – Дністровського МУВГ яка адаптована до штатного розміру, характеру господарської діяльності, територіального розташування, складності правового середовища та структури управління.                                                                                                                Впровадження «Політики управління конфліктами інтересів  Білгород – Дністровського МУВГ» розраховане на створення ефективної системи попередження конфлікту інтересів в управлінні. Такої що включає заходи недопущення конфлікту інтересів, а також напрямки з мінімізації корупційних ризиків пов’язаних з конфліктом інтересів у працівників. А відтак підтримувати доброчесне середовище в організації. Адже, вчасне виявлення та швидке врегулювання конфліктів інтересів є запорукою належного функціонування будь-якої організації.