Навчання з техніки безпеки та електробезпеки

???? Щорічно в Білгород-Дністровському МУВГ проводяться навчання з техніки безпеки та електробезпеки машиністів насосних станцій. Після навчання машиністи насосних станцій здають екзамен на отримання допуску до роботи.
????Згідно вимог до оперативного обслуговування електроустановок насосних станцій допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання та які пройшли навчання і перевірку знань на підприємстві.
????Комісією, спеціально створеною у Білгород-Дністровському МУВГ, було проведено перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці при обслуговуванні електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій машиністами і результати перевірки знань занесено до журналу.