Про Білгород-Дністровське МУВГ

Основні завдання управління 
– участь у реалізації державної політики щодо гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів , міжгосподарських меліоративних систем на території Білгород-Дністровського району Одеської області;
– організація експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, виконання поточних і капітальних ремонтів меліоративних систем та водогосподарських об’єктів комплексного призначення, що є об’єктами державної власності, а також ліквідація наслідків аварій на цих спорудах;
– організація виконання заходів загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення;
– раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію, поточний ремонт та капітальні вкладення, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, меліоративних систем;
– проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушувальних, зрошуваних і прилеглих до них земель, розвитку гідротехнічної меліорації земель та надання з цих питань рекомендацій.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

– вносить пропозиції Держрибагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
– готує та подає на розгляд Держрибагентству пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем і забезпечує їх реалізацію; – здійснює експлуатацію державних меліоративних систем, що знаходяться у його оперативному управлінні;
– бере участь у здійсненні контролю за дотриманням режимів роботи каналів; – здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонтів меліоративних систем, інших об’єктів державної форми власності та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності;
– співпрацює в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,установами та організаціями усіх форм власності;
– обґрунтовує і визначає за участю місцевих державних адміністрацій потребу у державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;
– забезпечує виконання заходів державних та регіональних цільових програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем;
– подає до Держрибагентства бюджетну, фінансову,статистичну, відомчу та іншу звітність, оперативну інформацію з питань утримання та експлуатації меліоративних систем;
– розробляє режими експлуатації загальнодержавних меліоративних систем, знаходяться на його балансі, подає їх на встановлення до Держрибагентства, здійснює контроль за їх дотриманням і використанням меліорованих земель у межах повноважень; – надає пропозиції до правил експлуатації меліоративних систем, які знаходяться на його балансі, для подальшого їх погодження Держрибагенством; – надає пропозиції щодо умов експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств,які мають своєму користуванні меліоровані землі,з метою недопущення порушення технологічної цілісності та процесу функціонування цих систем;
– здійснює моніторинг стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем; – здійснює моніторинг за меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, технічним станом меліоративних систем;
– проводить інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;
– здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління;
– здійснює облік державного меліоративного фонду, планування робіт щодо утримання державних меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти;
– здійснює облік забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній меліоративній мережі, проводить гідрометричні роботи;
– реалізує науково-технічну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарські об’єктів; – здійснює впровадження у виробництво винаходів раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем;
– забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах державних меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій;
– забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;
– здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень; – визначає існуючи та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи;
– організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
– здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву;
– сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;
– забезпечує виконання обов’язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;
– розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
– здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, відповідно до законодавства України.