Рекомендації

За результатами проведеного дослідження керівникам державних
підприємств та організацій, що входять до сфери управління
Держрибагентства пропонується:
1. Розвивати на центральному та місцевому рівні комплекс антикорупційних
принципів та політик: нетолерування проявів корупції, невідворотність покарання та
рівність відповідальності за недоброчесні вчинки, захищеність та заохочення викривачів.
2. Демонструвати «тон згори», особистим прикладом етичної поведінки формувати у підлеглих працівників нульову толерантність до корупції, широко пропагувати
позитивний вплив політики доброчесності та культури викривання корупції на
ефективність діяльності державної організації.
3. Утворити та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів з питань
запобігання та виявлення корупції або ввести окрему штатну посаду уповноваженого на підвідомчих державних підприємствах.
4. Виконувати обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності
уповноважених підрозділів та укомплектувати наявні вакантні посади уповноважених.
5. Вжити заходів щодо посилення професійної компетентності працівників
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) як провайдерів антикорупційного
інформування у державних організаціях.
6. Забезпечити дотримання гарантій незалежності уповноваженого підрозділу
(уповноваженої особи), зокрема вимог антикорупційного законодавства щодо
підпорядкування і підзвітності керівників уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб).
7. Взяти під особистий контроль процес розробки антикорупційної програми, іншого
документа організації щодо управління корупційними ризиками, моніторинг стану їх
виконання.
8. Під час оцінювання корупційних ризиків приділити особливу увагу чиннику
усунення конфлікту інтересів та управлінської дискреції при визначенні премій
персоналу.
9. Забезпечити реалізацію повноваження уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу/підприємства самостійно за власним підписом надсилати повідомлення про корупцію до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
10. Створити та забезпечити функціонування в державних органах/на підприємствах внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
11. Забезпечити безумовне дотримання законодавчих прав і гарантій захисту
викривачів.
12. Переглянути процеси прийняття управлінських рішень, забезпечити їх
прозорість. Вжити заходів до підвищення якості робочих процесів.

За результатами проведеного дослідження уповноваженим особам з питань
запобігання та виявлення корупції державних підприємств та організацій, що
входять до сфери управління Держрибагентства пропонується:
1. Розробити та після ухвалення довести до відома персоналу внутрішні політики
(акти) державних органів і підприємств щодо запобігання корупції та розбудови культури доброчесності.
2. Проводити регулярні навчальні заходи антикорупційного спрямування для
уповноважених підпорядкованих територіальних (міжрегіональних) органів, підвідомчих державних підприємств.
3. Здійснювати ефективну взаємодію з іншими уповноваженими підрозділами
(уповноваженими особами) з метою розбудови професійної лідерської антикорупційної мережі.
4. Забезпечити проведення якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності
державного органу чи підприємства та підготовку антикорупційної програми (іншого
документа щодо управління корупційними ризиками).
5. Активізувати надання працівникам та особам, які проходять у державному
органі/на підприємстві службу, навчання або виконують певну роботу, методичної
допомоги та консультацій щодо користі та порядку здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, а також захисту прав викривачів. Провести внутрішні навчання з цих питань.
6. Забезпечувати якісну перевірку за повідомленнями викривачів, уживати заходів
для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, оперативно інформувати правоохоронні органи про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», про які повідомляли викривачі.
7. Вживати заходів щодо заохочення та формування у державному органі/на
підприємстві культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
8. Оптимізувати взаємодію з керівником державного органу/підприємства, а також
Національним агентством з питань запобігання корупції щодо попередження фактів
можливого порушення прав викривачів і своєчасно інформувати про кожний факт такого порушення.