Щодо заходів здійснення фінансового контролю

Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції» та
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю
1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання
доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного агентства.
Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю
Відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення
несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в
установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою
накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою
накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення
штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Примітка.
Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та
другої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” зобов’язані подавати декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у
випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250
прожиткових мінімумів для працездатних осіб.