Щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторичної правової допомоги

 Викривач – це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;
 повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про: обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, тощо);
 інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною,
господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання,
участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої
діяльності, проходження служби чи навчання.
Викривач має наступні права:
 бути повідомленим про його права та обов’язки;
 на отримання інформації про стан та результати розгляду;
 подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
 на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та
судовий збір;
 на конфіденційність та анонімність;
 на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і
здоров’ю або на відмову від таких заходів;
 на винагороду;
 на отримання психологічної допомоги;
 на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.
Викривач має наступні гарантії:

Захист трудових прав викривача Виплата заробітку за час вимушеного прогулу
та грошових компенсацій за порушення його
трудових прав
Заборона звільнення чи примушення до
звільнення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності, інших негативних заходів
впливу (переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова у призначенні на вищу посаду,
зменшення заробітної плати тощо) або
загрозі таких заходів впливу у зв’язку з
повідомленням про корупцію
 

Викривач може звернутися за захистом своїх прав до:

Уповноваженого підрозділу (уповноваженої
особи) з питань запобігання та виявлення
корупції в установі
для забезпечення захисту від застосування
негативних заход
Національного агентства з питань
запобігання корупції
для забезпечення правового та іншого
захисту, перевірки дотримання законодавства
з питань захисту викривачів, внесення
приписів з вимогою про усунення порушень
трудових та інших прав викривача і
притягнення до відповідальності осіб, винних
у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими
повідомленнями
Правоохоронних органів для захисту життя, житла, здоров’я та майна
Центрів безоплатної правової допомоги для отримання безоплатної вторинної
правової допомоги
Суду для захисту своїх прав і свобод


Викривачі перебувають під захистом держави. Для захисту викривач може користуватися
всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову
допомогу», або залучити адвоката самостійно (ч. 1 та ч. 3 ст. 53 Закону).
Викривач має право на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача (п.
5 ч. 2 статті 533 Закону).
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг (ч. 2 ст. 13
Закону України «Про безоплатну правову допомогу»):
1) захист від обвинувачення;
2) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.
Викривачу для реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу до центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги необхідно подати відповідне звернення
разом з документами, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
Такими документами можуть бути, зокрема:
1) копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на
повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача;
2) копія листа органу (установи) про результати попередньої перевірки за повідомленням
викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону;
3) копія повідомлення Національному агентству про початок досудового розслідування за
участю викривача;
4) копія повідомлення Національному агентству про участь викривача у справі про
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника
(викривача) у справі про корупційний злочин;
6) інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є
викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.