Онлайн-зустріч українсько-молдавської Робочої групи.

22 вересня 2022 року відбулася онлайн-зустріч українсько-молдавської Робочої групи з управління водними ресурсами річки Дунай і річок Причорномор’я.
На зустрічі, одним із головних питань було обговорення виконання Регламенту українсько-молдавської співпраці з моніторингу прикордонних вод в 2022 році.
З Української Сторони виступив Анатолій Кожушко – в.о. начальника ВП «Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів». Він доповів, що за результатами спостережень у 2021 році фахівцями робочої групи було підготовлено річний звіт, а також були складені щоквартальні довідки, які надавалися Держводагентству та молдавським партнерам.
Всього за 2022 рік Українською Стороною в басейнах річки Дунай та рік Причорномор’я було відібрано 75 проб води, було здійснено вимірювання 3015 показників якості води.
За результатами лабораторних вимірювань були подані висновки:
1. З 61 забруднюючих речовин у прикордонних масивах поверхневих вод у басейнах річки Дунай та рік Причорномор’я у 2022 році виявлялося 32, а вміст решти 29 речовин у всіх пробах був нижчим за межу визначення (менше LOQ).
2. Вміст 20 виявлених забруднюючих речовин у І півріччі не перевищував встановлені середньорічні допустимі концентрації (СГДК) (згідно з екологічними нормативами якості (ЕНК).
3. У всіх пунктах моніторингу виявлено показники (забруднюючі речовини), що перевищують СГДК. У річці Чага – таких 9 показників; у річках Киргиж-Китай та Когильник – по 7 показників; у річці Сарата – 5 показників; у річці Великий Ялпуг – 4 показники; у річках Хаджидер та Каплань – по 2 показники.
4. У річках у І півріччі 2022 року у більшості проб біогенні речовини, СПАР, нафтопродукти, залізо були в межах норми.
5. Показники режиму кисню (БПК та ГПК) у багатьох пробах, як і в минулі роки, були вищими за ГДК.
З молдавської сторони виступила Ольга Міхні, начальник Лабораторії якості води, Агентства Навколишнього середовища Республіки Молдова. Вона презентувала моніторинг якості транскордонних вод за І півріччя 2022 року, зокрема зупинилась на проблемах забруднення річки Ялпуг. Вказала, що при розробці Програми моніторинга Лабораторія води ґрунтується на рекомендаціях Водно-рамкової директиви.
Інформувала, що на протязі 2020 року в басейні річки Ялпуг було проведено дослідницький моніторинг, під час якого було виконано гідрохімічні аналізи та складено опис водних тіл, які знаходяться в басейні річки Ялпуг. Вказала, що виявлено високу концентрацію сульфатів та нітратів, але ці показники розташовані нерівномірно.
Як зазначалося, українсько-молдавської Робоча група здійснює моніторинг відповідно до “Регламенту українсько-молдавського співробітництва з моніторингу прикордонних вод” у басейнах річки Дністер, річки Дунай та рік Причорномор’я.
Наразі виникла потреба розробити проєкт “Регламенту співробітництва щодо здійснення моніторингу та обміну інформацією у басейнах річки Дунай та річок Причорномор’я” і затвердити його на черговій Нараді Уповноважених.
Молдавська Сторона погодилася з необхідністю розробки Регламенту. Сторони вирішили, що Українська Сторона розробить проєкт Регламенту та передасть Молдавській Стороні на доопрацювання, після чого Регламент буде надано Уповноваженим урядів України та Республіки Молдова на затвердження.
За інформацією Української Сторони річка Великий Ялпуг протікає з території Республіки Молдова на територію України, впадає в озеро Ялпуг, довжина її – 142 км, площа басейну – 3910 км2. Відбір проб проводився у селі Табаки. У 2022 році було відібрано 10 проб води, у тому числі на вимірювання фізико-хімічних показників – 5 проб; на вимір хімічних забруднюючих речовин – 5 проб.
У 2022 році у річці з 61 забруднюючих речовин було виявлено 24 (зміст решти 37 був меншим за межу чутливості методик (LOQ)). Вміст 18 виявлених речовин не перевищував встановлених максимальних (МДК) та середньорічних (СГДК) допустимих концентрацій згідно з екологічними нормативами якості (ЕНК). У І півріччі 2022 року СГДК перевищували 3 пестициди (дикофол, цибутрин та циперметрин) та 1 важкий метал (хром). Також у деяких пробах було виявлено високі концентрації ще 2 важких металів (мідь і цинк), та їх середні значення нині перевищують допустимі концентрації.
Голова молдавської частини Робочої групи Думитру Прока зачитав відповідь Інспекції по захисту навколишнього середовища АТО Гагаузії про стан р. Ялпуг та заходи щодо попередження забруднення, зокрема, зазначено, що в 2023 році в мун. Комрат повинні розпочатися роботи з будівництва очисних споруд, передбачено фінансування робіт Всесвітнім банком в розмірі 160 млн. леїв, що дозволить суттєво покращити екологічну ситуацію в регіоні.
Голова української частини Робочої групи Олег Чижик, в.о. начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю звернув увагу на проведення ревіталізації транскордонних річок за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, запропонував в цьому аспекті розглянути р. Киргиж-Китай або іншу транскордонну річку її. Молдавська Сторона підтримала пропозицію щодо спільного подання заявок на проєкти міжнародної технічної допомоги по транскордонних водотоках.
Борис Бурлак, голова комісії з реорганізації Білгород-Дністровського МУВГ підняв питання щодо допуску фахівців Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства на дільницю на території Республіки Молдова.
Вказав, що проблема допуску фахівців Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства для обслуговування водогосподарських об’єктів на території Республіки Молдова може негативно вплинути на подачу води до Білгород-Дністровської, Удобненської та Семенівської зрошувальних мереж та призвести до зупинки насосних станцій управління, що подають воду на 4 тис. га. сільськогосподарських угідь Білгород-Дністровського району.
Молдавська Сторона підтримала занепокоєність Української Сторони.
Сторони погодилися, що вирішення даного питання неможливо в рамках Робочої групи та вирішили підготувати спільну заяву на розгляд Уповноважених Урядів.
Українська Сторона надала інформацію про звітність за показником 6.5.2 ЦУР та в рамках Конвенції з транскордонних вод. Третій звітний захід відбудеться 2023 р.; країнам, які мають спільні транскордонні води, буде запропоновано подати свої національні доповіді до 30 червня 2023 року.
Сторони погодилися надавати угоджені данні у чергових національних звітах досягнення цілей в області сталого розвитку України та Республіки Молдова.
Українська Сторона запропонувала проєкт плану роботи Робочої групи на 2023 рік, у якому, зокрема, передбачено проведення зустрічі з обміну досвідом складання Планів управління річковими басейнами, розробку Регламенту співробітництва щодо здійснення моніторингу та обміну інформацією у басейнах річки Дунай, річок Причорномор’я та пошук рішень щодо запобігання забруднення р. Ялпуг.
Іван Кічук, заступник начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю звернув увагу на необхідність актуалізації Регламенту українсько-молдавського співробітництва по захисту від повеней на прикордонних водотоках та внутрішніх водах. Молдавська Сторона підтримала дану пропозицію.
За підсумками зустрічі робочої групи прийняте відповідне протокольне рішення.
Возможно, это изображение 5 человек, люди стоят и в помещении
Возможно, это изображение 5 человек и в помещении
Возможно, это изображение 6 человек
Возможно, это изображение стоит